Luisterkind

Luisterkind Methode: Loop je zelf of jouw kind vast?

Luisterkindwerker helpt iedereen van 0 tot 100 jaar. Een afstemming kan zowel voor jou of jouw kind de oplossing zijn. Wanneer jij of je kind niet goed in zijn vel zit, om wat voor reden ook, dan kan een afstemming helpen. Na een afstemming is er vaak al direct verandering merkbaar.

Wat gebeurt er bij een afstemming?

Ben jij:
– Onrustig?
– Op zoek naar evenwicht?
– De oplossing die wel werkt?

Of is jouw kind:
– Huilerig, onrustig?
– Angstig, onzeker?
– Slecht aan het slapen met misschien enge dromen?

Met de Luisterkindmethode behandelen we direct bovenstaande situaties. Wees bewust dat ik met de Luisterkind Methode een dieper liggende laag van je kind betreed. Een laag wat het kind zelf niet zo makkelijk verbaal had kunnen of durven laten zien. Ga hier als ouders richting je kind respectvol mee om.

Ik ben er voor om te vertalen naar jou waar het kind ‘mee zit’, zodat jij er verder mee kunt.

Luisterkind Afstemming & Leesproblemen

Een Luisterkind-afstemming kan je kind ook helpen bij het verhelpen van lees- en schrijfproblemen. Benieuwd hoe? Neem contact met ons op of download hieronder de brochure voor meer informatie!

Download Brochure

Luiserkind Afstemming Nei Praktijk ZON

Meer informatie nodig?

Een luisterkindafstemming kan voor veel verschillende situaties toegepast worden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Henriëtta Hofman

Luisterkind coach
Profielfoto Henriëtta Hofman Nei Praktijk ZON

Specialisaties:

Kinderwens | Geboortebegeleiding | Geboorteverwerking | Levensbrug | Familieverbond | Bedrijfsafstemmingen

Neem contact met mij op en laat je verrassen door het resultaat!

Contactformulier

Contactgegevens

Telefoon: 06-5166 2660
E-mail:info@neipraktijkzon.nl

Bevoegd luisterkind trainer 2022-2023
Logo 10 jaar Opleiding luisterkindwerker

Hoe gaat een Luisterkind-afstemming in zijn werk?

1. Ik stem me af op de persoon voor wie de Luisterkind-afstemming is aangevraagd en geef je kind de gelegenheid om via schrift te zeggen wat er gaande is in zijn/haar leven. Dit gebeurt op afstand. Je kind is niet in mijn praktijk aanwezig.

2. Tijdens deze Luisterkind-afstemming kan je kind zelf aan het woord komen, kunnen de spirits die in de buurt van je kind aanwezig zijn aan het woord komen of krijg ik zelf duidelijk woorden en beelden binnen die ik omzet in woorden op papier.

Tijdens deze afstemming kan ik vragen stellen. De persoon (kind/spirit) vertelt aansluitend wat er vertelt mag en kan worden. De vragen die ik stel worden wel beantwoord, maar dat ligt vaak ook wel aan de aard van de vragen.

3. Onderwerpen die bij kinderen vaak wel duidelijk worden:
Schoolgedrag, leerproblemen, slecht slapen/eten luisteren, lusteloosheid, boosheid, verdriet, moeheid, oorsprong van de band mer andere familieleden, moeite met gezag, eenzaamheid, overgevoeligheid, eczeem of andere vormen van huiduitslag, onrust.

4. De Luisterkind-afstemming stuur ik aansluitend via de e-mail terug naar de aanvrager.

5. De Luisterkind-afstemmingen gaan op volgorde an binnenkomst van betaling, vragen en foto.

Ik heb de opleiding Luisterkind Werker gevolgd bij Diana Hendriks. ik heb deze Luisterkind methode geïntegreerd in mijn praktijk.

Luisterkind Afstemming voor kinderen
Kenmerken van een Luisterkind Afstemming

Kenmerken van een huilbaby

Het kind bepaalt helemaal zelf hoe het tijdens de Luisterkind-afstemming wil communiceren. Soms komt er alleen maar geschreven tekst, andere keren laat het kind me beelden zien die ik in tekst vertaal, andere keer ben ik volledig in gesprek met het kind met vragen over en weer. Iedere afstemming opnieuw laat ik het aan het kind op welke manier het wil communiceren.

Het kind bepaalt wat aandacht mag
Ouders zijn vrij om alle vragen te stellen die ze hebben. Ik neem ze ook mee in de afstemming, maar het is aan het kind of ze wel of niet beantwoord worden. Soms staan er bij het kind andere onderwerpen bovenaan het lijstje, die ik dan ook eerst aandacht zal geven. Zodra die de juiste aandacht en energie hebben gekregen kan het zijn dat het volgende onderwerp pas aan de orde is. Ook al staat dat onderwerp bij jou wellicht wel op de eerste plaats.

Bespaar jezelf een teleurstelling
Nogmaals, het is niet gezegd dat problemen direct verholpen zijn. Er wordt in de afstemming vaak door het kind veel inspanning van de ouders gevraagd. soms is de afstemming pittig qua emoties of wordt er richting ouders gewezen. Sta hier ook voor open en wil er ook aan werken. Als je dat niet wilt, of de boodschappen van je kind niet wilt horen, doe dan geen Luisterkind-afstemming. Dat bespaart jou en je kind een teleurstelling.

Terugval
Het kan zijn dat het kind na een afstemming meteen het gedrag vertoont wat fijn is en goed voelt, maar na een paar dagen of weken een terugval laat zien.
Mijn advies is om de afstemming dan nog eens rustig terug te zien waar het kind om heeft gevraagd. Welke veranderingen er nog meer aandacht mogen en welke inzet je als ouders zelf nog kunt doen.

Tijdens de afstemming hebben het kind en ik de eerste stap gezet (wat per direct voor de -tijdelijk- verandering zorgde), maar als ouders niet meestappen, de rest van de vragen van het kind niet inzetten, dan heeft het kind niet genoeg bodem, geen begrip van thuis gekregen en valt logischerwijs weer terug.

Sta er voor open, ga er mee aan de slag en geef het tijd
Met een aanvraag voor een Luisterkind-afstemming geef je aan dat je open staat voor de vraagstellingen, de problemen, de hobbeltjes van je kind.
Soms wijst het kind echt naar de ouders als oorzaak van hun ‘problemen’. Als je het aangaat, geef het dan ook de tijd. Niet alles kan morgen anders zijn, en soms vraagt het ook een andere benadering van de ouders, stappen die gewoon meer tijd kosten. Wanneer je bereid bent om het samen met het kind aan te gaan, dan zie je al snel wederzijds begrip ontstaan en kan de verandering zich al snel laten zien.

Schouders eronder

Het kan zijn dat je al zo lang bezig bent met van alles en nog wat en dat de afstemming als een soort verademing binnenkomt; opgelost!
Maar vaak wordt er overleg van beide ouders gevraagd, inspanning, een nieuwe planning, een andere manier van benadering, meer overleg met het kind, een andere vorm van communicatie. Het is fijn voor het kind als je daar na de Luisterkind-afstemming mee aan de slag gaat.

Veel ouders laten vaak ook aansluitend een afstemming voor zichzelf doen, zodra ze horen dat de inzet van de ouders gevraagd worden. Zo krijgen ze ook de stukken bij zichzelf duidelijk en kunnen op die manier nog gerichter het kind bieden wat het vraagt en nodig heeft.

Geef het ook allemaal tijd
Veranderingen kunnen gewoon niet altijd van de een op de ander dag plaatsvinden en vragen een langere adem van ouders en kinderen.
Soms zie je per direct een verandering, die aansluitend weer wegzakt. Door er aandacht aan te blijven geven kan het weer vormen. Durf ook in tijd en aandacht te investeren.

Vervolgstappen
Het kan zijn dat je na een afstemming op je kind verdere afspraken kunt of wilt maken met een andere ondersteuning of therapievorm, gericht op de punten die je kind in de Luisterkind-afstemming heeft aangegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de NEI therapie.
Zo kan de afstemming een gerichte opstap zijn naar verder behandelingen. Hierin kan gekozen worden voor de reguliere of de alternatieve zorg.
Het kan ook zijn dat de problemen in deze afstemming opgelost zijn, verhelderend hebben gewerkt, je genoeg handvatten hebt om aan de slag te gaan en verdere stappen niet aan de orde zijn.

Dit is per kind en per afstemming verschillend.

Wat mag je van mij verwachten?

Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van je zoon/dochter. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. Soms kan professionele hulp nodig zijn.
Zelf ben ik geen pedagoog, arts of orthopedagoog of welke vorm dan ook. Ik leg de verantwoording voor eventuele vervolgstappen dan ook bij de ouders/verzorgers.

Wees duidelijk en helder en bereid om je kind datgene te laten vertellen wat hij of zij op dat moment het meest belangrijk vindt. Los van je eigen verwachtingen.

Ik werk vanuit liefde en zuiverheid en probeer dat ook in ons (mail)contact te bewerkstelligen.

Tussenpersoon
Een Luisterkind-afstemming verhelpt niet standaard alle ‘problemen’ die er spelen. Ik ben de tussenpersoon tussen ouder en kind. Ik stel me open en probeer zo duidelijk te krijgen waar de struikelblokken bij het kind zich bevinden. Tijdens het contact met het kind kijk ik ook naar oplossingen die direct samen met het kind door te voeren zijn, stuur ik ongewenste entiteiten door naar het licht, werk ik (waar nodig) met een stukje regressie en zal ik alles inzetten wat mogelijk is, om daar te komen waar we naartoe willen.

Het is van belang dat de ouder en het kind met de afstemming aan het werk willen, de vragen van het kind gehoord worden en daarbij mogen we rekening houden dat het aan het kind ligt of het gehoord wil worden en dat het aan de ouder ligt of het de vragen die het kind aan de ouder stelt ook serieus wil oppakken.

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarbij alles na de afstemming helemaal goed was, kinderen weer blij en open waren, er doorgeslapen werd, de zindelijkheid werd doorgevoerd, angsten verdwenen…..maar die garantie kan ik niet bij iedere afstemming geven. Dat is mede afhankelijk van bovenstaande aandachtspunten.

Benodigdheden bij een afstemming

Heb je interesse in een luisterkindafstemming? Volg dan de stappen zoals hieronder omschreven. Mocht je meer informatie willen, neem dan vrijblijvend contact op.

Henriëtta Weijters

Luisterkind Coach
Profielfoto Henriëtta Hofman Nei Praktijk ZON

Specialisaties:

Kinderwens | Geboortebegeleiding | Geboorteverwerking | Levensbrug | Familieverbond

Neem contact met mij op en laat je verrassen door het resultaat!

De stappen

1. Voor de afstemming mag je me een foto sturen waar je kind alleen opstaat. Kinderen vanaf 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd.
2. Bij deze foto graag voor- achternaam en leeftijd vermelden.
3. Ook verneem ik graag hoe de gezinssituatie is; gescheiden, alleen bij papa/mama, samengesteld gezin, broertjes, zusjes etc. Dit alles word per mail gestuurd.
4. Kosten voor de afstemming bedragen €85,-. dit bedrag mag overgemaakt worden op rekeningnummer NL55INGB0007077120. O.v.v. ZON Praktijk voor NEI coaching H.Hofman & Luisterkind + [uw naam].

Zodra alles binnen is, zal de afstemming binnen twee weken kaar zijn, tenzij vooraf anders vermeld.

Contactgegevens

Telefoon: 06-5166 2660
E-mail:info@neipraktijkzon.nl

Bevoegd luisterkind trainer 2022-2023